by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Enkele maanden geleden meldde een artikel op Pluimveeweb dat de inkomensverschillen in  in de pluimveehouderij in de afgelopen jaren gigantisch waren. Dit ging om inkomens in de legpluimveehouderij en in de vleeskuikenhouderij tot en met 2018. Tegen het eind van het jaar heeft de WUR een raming aangegeven van de cijfers over 2019.

Opnieuw grote inkomensverschillen in de pluimveehouderij

Nu waren in de legpluimveehouderij de inkomensverschillen in de voorgaande jaren waarschijnlijk automatisch wat groter door de fipronil-affaire, maar ongetwijfeld spelen ook zaken als technisch resultaat en prijsafspraken een belangrijke rol. Hierdoor kunnen immers grote verschillen in kostprijs ontstaan. In 2019 zien we in elk geval opnieuw grote verschillen.

inkomensverschillen in de pluimveehouderij zijn enorm

Inkomensverschillen in de legpluimveehouderij in de laatste 10 jaar

Bij de legpluimveehouderij zien we een gemiddeld resultaat per arbeidsjaareenheid van € 45.000,-. Gemiddeld lag dit in de laatste 5 jaar op € 78.620,-. De 20% beste bedrijven realiseerden in 2019 een resultaat van € 103.000,- terwijl de 20% slechtste bedrijven een verlies moesten incasseren van € 17.000,-. Het verschil tussen deze beide groepen is derhalve € 120.000,-. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaar was dit verschil € 157.000,-. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in 2017 het verschil extreem groot was door de fipronil.

Inkomensverschillen vleeskuikenhouderij ook enorm

Bij de vleeskuikenhouderij zien we eveneens grote verschillen. Enerzijds speelt ook hier waarschijnlijk het houderijsysteem een rol: concepten of traditionele vleeskuikenhouderij geeft behoorlijke verschillen in de praktijk. Dit neemt niet weg dat ook hier enorme verschillen zijn waar te nemen. Gemiddeld daalde  het inkomen per arbeidsjaareenheid naar € 60.400,-. De 20% beste bedrijven haalden een resultaat van € 103.500 en de 20% slechtste moesten het met een verlies van € 6.300,- doen. Ook bij de vleeskuikenbedrijven een verschil van € 110.000,- derhalve. Gemiddeld over de laatste 5 jaar was het verschil tussen de beste en de slechtste bedrijven bijna € 120.000,-.

inkomensverschillen in de vleeskuikens zijn groot

Inkomensverschillen in de vleeskuikenhouderij in de laatste 10 jaar

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *