by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Inkomensverschillen in de pluimveehouderij ook in 2019 enorm

Enkele maanden geleden meldde een artikel op Pluimveeweb dat de inkomensverschillen in  in de pluimveehouderij in de afgelopen jaren gigantisch waren. Dit ging om inkomens in de legpluimveehouderij en in de vleeskuikenhouderij tot en met 2018. Tegen het eind van het jaar heeft de WUR een raming aangegeven van de cijfers over 2019.

Opnieuw grote inkomensverschillen in de pluimveehouderij

Nu waren in de legpluimveehouderij de inkomensverschillen in de voorgaande jaren waarschijnlijk automatisch wat groter door de fipronil-affaire, maar ongetwijfeld spelen ook zaken als technisch resultaat en prijsafspraken een belangrijke rol. Hierdoor kunnen immers grote verschillen in kostprijs ontstaan. In 2019 zien we in elk geval opnieuw grote verschillen.

inkomensverschillen in de pluimveehouderij zijn enorm

Inkomensverschillen in de legpluimveehouderij in de laatste 10 jaar

Bij de legpluimveehouderij zien we een gemiddeld resultaat per arbeidsjaareenheid van € 45.000,-. Gemiddeld lag dit in de laatste 5 jaar op € 78.620,-. De 20% beste bedrijven realiseerden in 2019 een resultaat van € 103.000,- terwijl de 20% slechtste bedrijven een verlies moesten incasseren van € 17.000,-. Het verschil tussen deze beide groepen is derhalve € 120.000,-. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaar was dit verschil € 157.000,-. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in 2017 het verschil extreem groot was door de fipronil.

Inkomensverschillen vleeskuikenhouderij ook enorm

Bij de vleeskuikenhouderij zien we eveneens grote verschillen. Enerzijds speelt ook hier waarschijnlijk het houderijsysteem een rol: concepten of traditionele vleeskuikenhouderij geeft behoorlijke verschillen in de praktijk. Dit neemt niet weg dat ook hier enorme verschillen zijn waar te nemen. Gemiddeld daalde  het inkomen per arbeidsjaareenheid naar € 60.400,-. De 20% beste bedrijven haalden een resultaat van € 103.500 en de 20% slechtste moesten het met een verlies van € 6.300,- doen. Ook bij de vleeskuikenbedrijven een verschil van € 110.000,- derhalve. Gemiddeld over de laatste 5 jaar was het verschil tussen de beste en de slechtste bedrijven bijna € 120.000,-.

inkomensverschillen in de vleeskuikens zijn groot

Inkomensverschillen in de vleeskuikenhouderij in de laatste 10 jaar

 

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Extra dreiging vogelgriep

De vogelgriep geeft dit jaar een extra dreiging. Op 30 maart verloopt de 16-wekentermijn voor de vrije-uitloopeieren. Inmiddels geldt voor een deel van Nederland een ontheffing van de ophokplicht. Het blijft een vraag in hoeverre daarmee in behoeftes kan worden voorzien. Dit hangt mede er vanaf hoe snel in andere gebieden de ontheffing van ophokplicht volgt.

De kans bestaat dat andere landen een tekort aan freilandeieren opvullen en dan tegelijkertijd ook een deel van de overige eiermarkt meepikken. Op dat moment is het de vraag hoe de markt erop zal reageren nu de bezetting in de EU-28 toch weer enigszins op een normaal peil zit.

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Deelname beurs Venray

Gezamenlijke deelname

In het kader van ledenwerving neemt iStep van 1 t/m 3 maart deel aan de LIV Venray 2016. Er is gezamenlijk met LLTB, Blij met een ei en de Mmmeggies een stand gehuurd. De doelstelling voor de deelnemende partijen is uiteraard om actief bezig te zijn met ledenwerving. De beurs is echter een uitzonderlijk mooie gelegenheid om de eigen organisaties en onze sector te promoten.

Wervingsactie nieuwe leden

Voor nieuwe leden hebben zowel Blij met een ei als iStep een leuke actie opgezet. Nieuwe leden van Blij met een Ei kunnen een beachvlag krijgen. Nieuwe leden voor iStep krijgen een schort met het logo van iStep erop geborduurd.

De stand wordt bemand met bestuursleden van iStep, Blij met een Ei en de Mmmeggies. Daarnaast zal ook elke dag iemand van LLTB in de stand aanwezig zijn.