Transacties
Eieren
Slachtkippen

Lid worden

Door lid te worden van iSTEP beschikt u altijd over de meest actuele informatie uit de markt. Het lidmaatschap aan de vereniging verdient zich hierdoor dubbel en dwars terug. Het basislidmaatschap kost € 200,- per jaar. Een simpel rekenvoorbeeld laat zien dat 0,1 eurocent extra per ei voor een legpluimveehouder met 50.000 leghennen op jaarbasis ongeveer € 15.000 oplevert.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Veranderingen worden tijdig aan de leden gecommuniceerd. Het streven is uiteraard om de contributie laag te houden.

Het lidmaatschap is toegankelijk voor legpluimveehouders in Nederland en België.

Belangrijk: iSTEP ziet scherp toe op eventueel onjuist gebruik van haar informatiesysteem. U krijgt pas toegang tot het systeem als blijkt dat uw bedrijf voldoet aan de criteria zoals deze beschreven zijn in de algemene voorwaarden.

Inschrijfformulier
Na inschrijving krijgt u direct toegang tot de markt- en prijsinformatie. De factuur krijgt u toegestuurd per e-mail.

Naar inschrijfformulier