Transacties
Eieren
Slachtkippen
Disclaimer
Disclaimer iStep, gevestigd te Zevenbergen neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door u genomen beslissingen op basis van de verstrekte informatie op deze website. Handelen, waaronder op de termijn- en optie beurs, brengt financiƫle risico's met zich mee. De door iStep op deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiƫle dienst en is niet bedoeld om een specifiek advies te verstrekken.

De informatie op deze site is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Wetten, regels en jurisprudentie zijn vaak op verschillende wijze te interpreteren en veranderen zeer regelmatig. Informatie op deze site kan door wijziging in de markt achterhaald zijn, en tevens door nieuwe wetten en andere regelgeving. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van eventuele storingen in (data)communicatiefaciliteiten wordt uitdrukkelijk afgewezen door iStep. iStep is niet aansprakelijk voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site; iStep biedt hiervoor ook geen garanties. Evenmin is iStep aansprakelijk voor enige schade of defecten, die als gevolg van het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan.

Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend. Het is niet toegestaan om enig materiaal van deze site te reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te publiceren of uit te zenden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iStep.