Transacties
Eieren
Slachtkippen
foto3.pngfoto2.pngfoto1.pngeieren.jpgkippen.jpgeierdozen.pngfoto1a.pngfoto_eierinpakmachine.png

Hoe ziet uw opbrengstprijs eruit bij NOP 2.0?

De afgelopen week hebben we al een enkele vraag gekregen van ondernemers hoe ze nu met de nieuwe notering om moeten gaan. Dit is in principe een zaak van afstemmen met uw afnemer. Daar zal een pluimveehouder het met zijn afnemer zelf over eens moeten worden. U heeft het afgelopen jaar kunnen bezien hoe uw huidige prijsafspraken zich hebben verhouden tot NOP 2.0. We hebben voor de verschillende gewichtsklassen de verschillen tussen de NOP- en de NOP 2.0-notering bijgehouden. Dit kan voor u wellicht een richtlijn vormen. Het is alleen de vraag of je moet kijken naar de verschillen over het gehele jaar. Mogelijk dat je gewoon op basis van de laatste week een nieuwe toeslag bepaalt in overleg met je afnemer.

Opletten bij correctie toeslag

Als je op basis van dit gemiddelde de toeslag zou gaan corrigeren, zou een pluimveehouder met bruine hennen er op basis van week 13 slecht uitkomen. Stel dat deze pluimveehouder op eieren levert van 60-61 gram op basis van NOP + 50. In dit geval krijgt hij op basis van de 'oude' NOP dus € 7,49 uitbetaald. Als er zou worden gecorrigeerd op basis van een gemiddelde (zoals we in de praktijk al voorstellen tegenkomen) zou hij dus € 7,42 uitbetaald krijgen op basis van NOP 2.0. Dit scheelt een pluimveehouder meer dan € 0,20 per hen per jaar. Voldoende aanleiding dus om alert te zijn op aanpassingen van je prijsafspraak. Dat je de afgelopen tijd teveel heeft gekregen klinkt ook niet erg aannemelijk, want meestal zijn de afnemers er wel als de kippen bij om de prijs aan te passen als dit nodig mocht zijn.

Transacties in de gaten houden

Indien u op basis van een vaste prijsafspraak de eieren afzet, dan hoeft er nog niet meteen veel te veranderen. Anders ligt dit wanneer u een afspraak heeft op basis van de NOP-notering. In elk geval is het raadzaam om in de komende weken de transacties in het prijsinformatiesysteem in de gaten te houden. Nieuwe transacties melden geeft voor iedere deelnemer een scherper beeld wat er in de markt gebeurd. Hiermee kun je voorkomen dat je jezelf én je collega's in de onderhandelingen te kort doet.