Transacties
Eieren
Slachtkippen
foto3.pngfoto2.pngfoto1.pngeieren.jpgkippen.jpgeierdozen.pngfoto1a.pngfoto_eierinpakmachine.png

iStep is uitgebreid met een markinformatiesysteem

In het afgelopen voorjaar is een marktiinformatiesysteem toegevoegd aan iStep. Met dit systeem kunt u als pluimveehouder een beeld vormen van het aantal leghennen in de komende 15 maanden aanwezig zijn bij onze leden. Wanneer alle leden actief de gegevens invoeren krijgen we hiermee een representatief beeld van het leghennenbestand in Nederland, waarbij een uitsplitsing kan worden gemaakt naar de verschillende houderijsystemen.